text.skipToContent text.skipToNavigation

Algemene voorwaarden Plafomat

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten en  communicaties (via post, telefoon, gsm, de websites,…) die door Plafomat  verstrekt worden. Door gebruik te maken van deze diensten of door zich te beroepen op deze communicaties, verklaart de klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de algemene verkoops- en facturatievoorwaarden van de klant.

Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op verhuurovereenkomsten die afgesloten werden tussen de klant en de winkel met betrekking tot de bestelwagens.

Doel en inhoud van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van Plafomat. Via deze website heeft u ook de mogelijkheid in te schrijven op elektronische communicatie.

Wijzigingen

Plafomat behoudt zich het recht voor om deze “algemene voorwaarden” steeds te veranderen. Deze “algemene voorwaarden” werden het laatst gewijzigd en herzien op7 februari 2013.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Plafomat respecteert uw privacy. De gegevens die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer inlichtingen kan u onze "Privacyverklaring" raadplegen.

Aansprakelijkheid en intellectuele eigendom

Plafomat sluit elke waarborg in verband met de door haar verstrekte informatie uit en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte of gevolgschade.
Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en informatie alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van elke Plafomat communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Plafomat of aan derden.
Voor meer inlichtingen kan u onze “Disclaimer” raadplegen.

Recupel

De wetgeving voorziet dat elk bedrijf dat ‘een elektr(on)isch toestel op de Belgische markt brengt’ ook de inzameling en de verwerking van de afgedankte toestellen op zich neemt. Plafomat houdt zich het recht voor om de kosten voor de uitvoering van de aanvaardingsplicht van elektrische toestellen via een recupelbijdrage door te rekenen aan haar klanten.

Plafomat is verplicht om, wanneer een klant een nieuw product aanschaft, het gelijksoortig afgedankt product waarvan de klant zich ontdoet, gratis in ontvangst te nemen. Indien de klant dit wenst, zal Plafomat deze informeren over de verwerking van afgedankte toestellen en over de bijdragen voor de verwerking.
De prijzen vermeld op de website zijn steeds inclusief recupelbijdrage.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Ontdek meer over het cookiebeleid van Plafomat.be.

Logbestand

Via de logbestanden van haar servers verzamelt Plafomat automatisch informatie die gerelateerd is aan het gebruik van haar website. Deze informatie is anoniem. Deze logbestanden bevatten algemene informatie, zoals het aantal bezoeken aan de website, de gebruikte browsertypen en het aantal gedownloade bestanden. Persoonlijke gegevens worden via deze weg niet geregistreerd.

Prijzen

Alle prijzen vermeld in de communicaties van Plafomat, zijn steeds exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders werd vermeld. De prijzen zijn geldig tot uitputting van voorraad.
Plafomat kan op elk ogenblik deze prijzen veranderen en de samenstelling van haar assortiment wijzigen.

Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

De bepalingen opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring, de Disclaimer en het Cookiebeleid worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.
Indien enige bepaling uit boven vernoemde teksten nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal door Plafomat worden vervangen door een geldige bepaling die het oorspronkelijk economisch opzet het dichtst benadert.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft, kan u contact met ons opnemen via de hierna vermelde contactgegevens:

‘Plafomat’
t.a.v. de Klantendienst
Koralenhoeve 35
2160 Wommelgem
Tel. Algemeen: 03/541.74.29
Fax.: 03/541.76.00
BTW BE 0455.352.345
RPR Brugge
of via het contactformulier.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze promoties, openingen, evenementen en nieuwigheden per e-mail!

Schrijf u in op de Nieuwsbrief en blijf geïnformeerd over het reilen en zeilen van Plafomat.

Schrijf u in op de Nieuwsbrief

Plafomat.be - Vraag een offerte aan!

Vraag offerte aan

Vraag gemakkelijk en vrijblijvend een offerte aan voor uw benodigde bouwmaterialen, ijzerwaren en gereedschappen.

Onze medewerkers garanderen een snelle verwerking van uw vraag.

Aanvraag offerte