text.skipToContent text.skipToNavigation

Disclaimer Plafomat

Plafomat levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de haar toevertrouwde informatie correct is op het moment van opname in haar bestanden, wat niet belet dat er zich in deze bestanden steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden.

Plafomat sluit elke waarborg in verband met de door haar verstrekte informatie uit en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte of gevolgschade.

Plafomat behoudt zich het recht voor om, ten allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving. In geen geval kunnen deze algemene voorwaarden tegen Plafomat gebruikt worden.

Toepasselijk recht

Indien enige bepaling uit onderhavige voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige, ongeldige, niet afdwingbare of onwettige bepaling zal door  Plafomat worden vervangen door een geldige bepaling die het oorspronkelijk economisch opzet het dichtst benadert.

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Als u vragen of opmerkingen heeft, kan u contact met ons opnemen via de hierna vermelde contactgegevens:

‘Plafomat’
Practical NV
t.a.v. de Klantendienst
Koralenhoeve 35
2160 Wommelgem
Tel. Algemeen: 03/541.74.29
Fax.: 03/541.76.00
BTW BE 0455.352.345
RPR Brugge
of via het contactformulier

Intellectuele eigendomsrechten

Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en informatie alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van elke Plafomat communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Plafomat of aan derden.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruik  voor onwettige doeleinden van elke door Plafomat aangeboden informatie, benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s of andere bestanddelen is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Plafomat, haar informatieleveranciers of de rechtmatige eigenaars.

Alle communicatie die u naar Plafomat zendt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en als communicatie die niet uw eigendom is. Plafomat heeft geen verplichtingen met betrekking tot deze communicatie. Plafomat heeft het recht om deze communicatie te kopiëren, openbaar te maken, te verdelen, over te nemen en op andere manieren te gebruiken voor alle mogelijke commerciële en niet-commerciële doeleinden.

Gebruik Website

Door de website te gebruiken verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van Plafomat, met uitsluiting van de eigen algemene- en facturatievoorwaarden.

De informatie op de website van Plafomat mag enkel gedownload worden voor informatieve privédoeleinden. Elk ander gebruik is verboden.

Plafomat kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die een webbezoeker ondervindt bij een bezoek aan de Plafomat-website, bij eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website of bij de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.

Deze website geeft links of referenties naar andere sites. Plafomat heeft geen enkele zeggenschap over deze websites. Plafomat kan bijgevolg niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Het verzenden van en naar de Plafomat-website van illegale materialen, zoals bedreigende, lasterlijke, discriminerende, racistische, obscene of pornografische materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, is verboden.

Plafomat heeft de mogelijkheid om gebieden op de website waar gebruikers communicatie verzenden te controleren. Plafomat is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze communicatie.

Plafomat behoudt zich het recht om gegevens verzonden door gebruikers te verwijderen van haar website indien deze niet overeenstemmen met de doeleinden van de website.

Wijzigingen

Plafomat behoudt zich het recht voor om de “disclaimer” steeds te veranderen. Deze “disclaimer” werd het laatst gewijzigd en herzien op 7 februari 2013.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze promoties, openingen, evenementen en nieuwigheden per e-mail!

Schrijf u in op de Nieuwsbrief en blijf geïnformeerd over het reilen en zeilen van Plafomat.

Schrijf u in op de Nieuwsbrief

Plafomat.be - Vraag een offerte aan!

Vraag offerte aan

Vraag gemakkelijk en vrijblijvend een offerte aan voor uw benodigde bouwmaterialen, ijzerwaren en gereedschappen.

Onze medewerkers garanderen een snelle verwerking van uw vraag.

Aanvraag offerte